Algemene voorwaarden

Inschrijving is alleen mogelijk indien u toestemming geeft voor automatische incasso. De automatische incasso zal maandelijks op de 25-ste van de maand uitgevoerd worden. Extra lessen, dansevenementen of andere producten zullen altijd apart worden geïncasseerd.

Het lesgeld moet vooraf betaald worden.

U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op de bankrekening. Indien om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd dient u ons direct op de hoogte te stellen.

Indien, om welke reden dan ook, het lesgeld niet voor de aanvang van het nieuwe termijn is ontvangen, heeft de leerling geen toegang tot de les. U bent echter wel verplicht om de betaling te voldoen.

Als de automatische betaling niet lukt word het nog een keer geprobeerd en ontvangt u bovenop de leskosten ook de administratiekosten van € 20 Euro bij berekend. Als het wederom niet lukt om de leskosten te incasseren dan zal de vordering uit handen worden gegeven. Alle bijkomende gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten zullen aan u ook doorberekend worden.

Indien u het niet eens bent met een geïncasseerde bedrag, kunt u incasso storneren binnen de daarvoor wettelijk gelden termijn. Bij herhaaldelijke stornering zonder geldende reden bent u administratiekosten verschuldigd a € 20 Euro. De incasso machtiging is opgesteld aan de hand van de richtlijnen SEPA. Hiermee wordt het betalingsverkeer op Europees niveau geregeld.

Het betreft groepslessen, geen privé lessen. Dat betekend als uw kind de les door persoonlijke omstandigheden moet missen hoewel de les voor de rest van de groep door ging kunt u geen korting op deze les vragen. Er bestaat vaak een mogelijkheid om deze les in te halen.

De allereerste keer betaalt u altijd voor de eerste en de laatste maand. Bijvoorbeeld als uw kind in oktober start met de lessen, dan betaalt u de eerste keer voor oktober+juni (eind van de dansseizoen). Daarna betaalt u steeds een maand vooruit.

Omdat het aantal van de lessen per maand in de loop van het jaar onregelmatig ligt, is de maandelijkse prijs als gemiddeld berekend (verdeeld door het aantal lesweken in het dansseizoen).

Bij tussentijdse opzegging van de lessen geldt een opzegtermijn van 4 weken. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Inschrijvingen kunnen het hele jaar door plaatsvinden. Na het volgen van de proefles kunt u zelf het Inschrijfformulier op onze website invullen.

Wij accepteren helaas geen zelfstandige betalingen via de bank, pin of contante betalingen. Uitzondering kan voor de (korte) dansevenementen gedaan worden.

In de schoolvakanties bent u geen lesgeld verschuldigd omdat er geen lessen zijn.

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk mits het om een langdurige ziekenhuisopname van de leerling zelf gaat.

Vooral in de wintermaanden door het weer en ziektes komt het regelmatig voor dat meerdere leerlingen en soms de hele groep niet naar de les kan komen. Om deze situaties voor zowel jouw kind, de gehele groep als dansdocente te voorkomen vragen wij jullie vriendelijk om uiterlijk om 9:00 uur ’s ochtends een afmelding- mail te sturen.

Check daarom ook a.u.b. jouw mail voor dat je naar de les gaat want misschien zouden toch meerder leerlingen op het laatste moment afmelden.

Let op: tijdens de lessen kan dansdocent geen e-mails, sms-en bekijken of telefoon te beantwoorden. Dus jouw afmelding 5 minuten voor het begin van de les kan misschien niet gezien worden en zal “niet op tijd verzonden afmelding” gezien.

In het geval als het wordt door de hele groep niet op tijd afgemeld, de dansdocenten naar de studio is gekomen maar er is niemand van de groep aanwezig dan mag deze les helaas niet door de groep ingehaald worden en deze les wordt gewon door betaald.

Bij aanwezigheid van 2 leerlingen van de groep wordt er een de helft van de lestijd gedanst: dus (in totaal) 15-minuten – voor de Peuterballet of dreumes les; 20-minuten – voor de kleutergroepen en 30 min voor alle andere leeftijden. Daarna mag deze twee leerlingen naar huis.

Bij aanwezigheid van slechts 1 leerling gaat de les helaas niet door.

Bij verhindering van de dansdocent wordt u telefonisch, per mail, via de sociaal medie en/of sms hierover geïnformeerd en de alternatieve lesdatum voorgesteld. Check vooraal daarom in de wintermaanden jouw mail voor dat je naar de les vertrekt.

Bij de lesuitval door afwezigheid van de dansdocent hoger dan 10% van het totale aantal lessen van het dansseizoen (dus meer dan 4 lessen in totaal), vindt restitutie van het lesgeld plaats over het aantal lessen dat boven het aantal van 10% ligt. Deze restitutie wordt aan het eind van de dansseizoen berekend.

Tussentijdse opzegging in het lesjaar moet minstens één maand voor het eind van betalingstermijn gebeuren. Bijvoorbeeld als je op 10 de februari een opzegmail hebt gestuurd en wilt per direct stoppen dan mag dat natuurlijk maar gaat jouw opzegging pas v.a. 1 april van start. Voor de maanden februari + maart moet dan toch betaald worden.

Ons dansseizoen eindigt in juni en de halfseizoen in januari. Dat betekend dat opzegging moet voor 1 mei of voor 1 december bij ons binnen zijn.

Het is niet mogelijk om mondeling of per sms de lessen op te zeggen.

Als u van mening bent dat wij niet conform de WBP handelen kunt u ons dit kenbaar maken. Wij zullen uw klacht dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Uw kind is bij de docenten van iKDA in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de les of in de organisatie van de dansacademie. Danslessen geven is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden, dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren.
Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de dansdocent. Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Na het indienen van de klacht wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen en vindt er eventueel een gesprek plaats. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. U krijgt na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.

Om uw kind een gedegen ballet- en danslessen te kunnen gegeven maken wij gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. Hiervoor is het nodig enkele persoonsgegevens in het systeem in te voeren. De gegevens die wij hiervoor nodig hebben, heeft u zojuist in het aanmeldingsformulier ingevuld. Uw bankgegevens zijn alleen nodig als wij het lesgeld bij u mogen incasseren.

Wij doen onze uiterste best om te handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zullen daarom uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het geven van het ballet- en danslessen. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de administratie van iKDA die voor het uitvoeren van zijn/haar taak deze gegevens nodig hebben. De gegevens zijn ook alleen maar toegankelijk na het inloggen met een daarvoor aan het personeel verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Wij zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorg beheren en in geen enkele geval aan derden verstrekken.

Door het aanvinken van het hokje machtigt u ons om de persoonsgegevens van u en uw kind te mogen verwerken. De persoonsgegevens zullen, conform de WBP, binnen twee jaar na het beëindigen van de ballet-/ danslessen van uw kind uit ons systeem worden verwijderd.